Finansowanie wyjazdów ERASMUS+

Program ERASMUS+ nie tylko umożliwia wyjazdy studentów i pracowników ale również zapewnia środki na sfinansowanie stypendiów. Obecnie stypendia są finansowane w ramach dwóch programów:


czyli środki samego programu ERASMUS+. Z tych funduszy realizowane są wyjazdy studentów (oprócz tych o których mowa będzie poniżej), oraz wszystkie wyjazdy pracowników Uczelni (zarówno na szkolenia jak i w celu prowadzenia zajęć).

Stawki stypendiów ERASMUS+  w roku akademickim 2018/19
Wyjazdy studentów
Wyjazdy nauczycieli i pracowników Uczelni

czyli środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Edycja 2. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (studentów otrzymujących stypendia socjalne), poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni. Każdy student wyjeżdżający z stypendium PO WER jest jednak nadal studentem ERASMUS+ tzn. że jego wyjazd jest realizowany na takich samych zasadach jak wyjazdy studenta finansowanego z pierwszego źródła. 


Stawki stypendiów PO WER  w roku akademickim 2018/19
Wyjazdy studentów ze stypendium socjalnym
Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej