STAWKI PROGRAMU PO WER DLA STUDENTÓW ZE STYPENDIUM SOCJALNYM

Stawki w roku 2016/2017
 

Kraje
 
Stawki miesięczne ( w złotówkach) 
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 

2965 zł/ mc

 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 

2541 zł/mc

 

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
 
2118 zł/mc
 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci, którzy mają stypendium socjalne uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 

Więcej informacji nt projektu 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej