Stawki programu PO WER dla studentów ze stypendium socjalnym

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci, którzy mają stypendium socjalne uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 

Więcej informacji nt projektu 


Stawki stypendiów PO WER w roku akademickim 2018/2019 - studenci z prawem do dodatku socjalnego

 

Kraje
 
Stawki miesięczne ( w złotówkach) 
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

3019 zł/ mc

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 

2803 zł/mc


Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
 
2587 zł/mc
 

 

 

 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej