Stawki programu PO WER dla studentów niepełnosprawnych

Dzięki dofinansowaniu ze środków POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020  w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” studenci niepełnosprawni uprawnieni są w programie ERASMUS+ do wyższego dofinansowania przy wyjazdach na studia oraz na praktyki.Projekt jest realizowany w ramach PO WER i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.
 

Stawki stypendiów roku akademickim 2018/2019 (stawki miesięczne w złotówkach) - studenci niepełnosprawni

 

Kraje
 
WYJAZDY NA STUDIA WYJAZDY NA PRAKTYKI
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 zł/mc

 2587 zł/mc

Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1940 zł/mc

2372 zł/mc


Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja,  Węgry
 
1725zł/mc 2156 zł/mc

Oprócz stypendium (stawki powyżej) studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych  z wyjazdem takich jak np. koszty ubezpieczenia medycznego, koszty opieki medycznej czy fizjoterapii na miejscu pobytu, koszty podróży, specjalne materiały dydaktyczne, a jeżeli będzie taka potrzeba nawet koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej w trakcie pobytu lub koszty profesjonalnego opiekuna na miejscu.
 
Aby uzyskać dofinansowanie tych wydatków  trzeba będzie złożyć specjalny wniosek, który zatwierdzony będzie przez Uczelnię oraz Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Po powrocie ze stypendium należy dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.
 

Więcej informacji nt projektu


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej