Zasięg geograficzny programu ERASMUS+

Do których krajów można wyjeżdżać w ramach programu ERASMUS+?

W działaniach programu ERASMUS+  ( w tym mobilności studentów i pracowników)  możliwa jest współpraca i  wyjazdy do 

  1. państw członkowskich UE (Austrii, Belgii, Bułgarii,Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpani, Holandii, Irlandii,  Luksemburgu, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch).
  2. krajów przystępujących i kandydujących oraz potencjalnych krajów kandydujących, (Turcji, FYROM - Macedonii)
  3. krajów EOG/EFTA (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii)

Ponadto Uczelnia może złożyć dodatkowy wniosek o wymianę z krajami partnerskimi (o współpracę z każdym krajem trzeba wnioskować osobno). Kraje partnerskie  nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+, ale  mogą uczestniczyć (w charakterze partnerów lub wnioskodawców) w niektórych akcjach programu. Wykaz krajów partnerskich programu Erasmus+ jest podany w części A przewodnika programu ERASMUS+ w sekcji „Kto może uczestniczyć w programie Erasmus+”.

Kraje wymienione powyżej to kraje z którymi możliwa jest realizacja działań w programie ERAMSUS+. To z jakim Uczelniami współpracuje Akademia Morska w Szczecinie przy realizacji wymian studentów  i nauczycieli zależy od zawartych umów międzyuczelnianych.

W przypadku praktyk i szkoleń pracowników zgodnie z przyjętą polityką możliwe są wyjazdy do wszystkich krajów uprawnionych (wybór na podstawie programu praktyki/szkolenia oraz kompetencji językowych wyjeżdżająego). 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej