Wydział Nawigacyjny: nabór ERASMUS+ (wyjazdy studentów kierunku Nawigacja na praktyki morskie w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018)

W dniach 28.04.2017 15.05.2017 zapraszamy spełniających kryteria studentów do zgłaszania się  na wyjazdy na praktyki morskie w firmie Hamburg SUD realizowane w ramach programu ERASMUS+ w latach  akademickich 2016/2017 i  2017/2018.

Praktyki  morskie będą realizowane w dwóch terminach:
- wyjazd w czerwcu 2017; 
- wyjazd przełom września/października 2017.

Praktyki będą trwać około 4 miesięcy (+/- jeden miesiąc zależnie od harmonogramu rejsów).
W trakcie praktyk student będzie otrzymywał z firmy Hamburg SUD wynagrodzenie w wysokości 320 EURO miesięcznie oraz stypendium ERASMUS+ lub POWER.

WAŻNE: z uwagi na profil praktyki studenci ze wskazanej poniżej grupy będą w rekrutacji traktowani priorytetowo. Inni studenci będą mogli brać udział w naborze tylko w przypadku zgody opiekuna praktyk morskich na Wydziale. Spełnianie kryterium weryfikowane jest na etapie rekrutacji.

Wydział Nawigacyjny:

Kierunek nawigacja, III rok  studiów, specjalności: Transport Morski, Inżynieria Ruch Morskiego, Ratownictwo, Eksploatacja jednostek pływających offshore. 

Kwalifikacja na praktykę będzie kilkuetapowa:

1) Złożenie formularzy zgłoszeniowych  wraz z załącznikami do 15 maja 2017r.

2)    2) Egzamin z języka angielskiego – minimalny wymagany poziom B1

Do egzaminu zaproszone będą tylko osoby które złożyły kompletne formularze aplikacyjne wraz z załącznikami.  Z egzaminu zwolnieni będą studenci, którzy na etapie rekrutacji  przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się się na terenie Uczelni. Termin zostanie podany za pośrednictwem email wszystkim studentom którzy złożą w terminie formularz aplikacyjny 

3)  Ocena kandydata . Ocena opierać się będzie o następujące kryteria:

a.     Wynik testu językowego – spełnianie kryteriów wymaganych przez firmę Hamburg SUD

b.     Wyniki w nauce – średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów

c.   Liczba powtarzanych przedmiotów w toku studiów (brak powtarzanych przedmiotów 0 pkt, każdy powtarzany przedmiot -1 punkt)

 

4)    Rozmowa kwalifikacyjna z armatorem.  Rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim.

 Do etapu rozmów z armatorem zostanie zakwalifikowanych maksymalnie  10 osób z grupy docelowej z  Wydziału  Nawigacyjnego. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie oceny kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się się na terenie Uczelni. Termin zostanie podany telefonicznie i mailowo wszystkim kandydatom, którzy zostaną na nią zakwalifikowani.  

5) Wybór osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej z listy osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych (max 5 osób).


WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE O WYJAZDACH ERASMUS+ 

STAWKI STYPENDIÓW POWER i  ERASMUS+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na praktyki morskie  w ramach programu ERASMUS+ zorganizowane w dniu  8 maja 2017 w Auli Łaskiego o godzinie 15:30.

Jeżeli szukasz dodatkowych informacji zgłoś się proszę do Koordynatorki Uczelnianej ERASMUS+ p Ewy Tarabickiej.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 091480 93 45,
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok.  102).


Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej