Wydział Nawigacyjny: nabór ERASMUS+ (wyjazdy studentów kierunku Nawigacja na praktyki morskie w roku akademickim 2017/2018 NABÓR ZAKOŃCZONY

W dniach 16.10.2017 - 17.11.2017 zapraszamy spełniających kryteria studentów do zgłaszania się  na wyjazdy na praktyki morskie w firmie Hamburg SUD realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim   2017/2018.

Praktyki  morskie będą realizowane w okresie semestru letniego 2017/2018. Praktyki będą trwać około 4 miesięcy (+/- jeden miesiąc zależnie od harmonogramu rejsów). W trakcie praktyk student będzie otrzymywał z firmy Hamburg SUD wynagrodzenie w wysokości 320 EURO miesięcznie oraz stypendium ERASMUS+ lub POWER.

WAŻNE: z uwagi na profil praktyki studenci ze wskazanej poniżej grupy będą w rekrutacji traktowani priorytetowo. Inni studenci będą mogli brać udział w naborze tylko w przypadku zgody opiekuna praktyk morskich na Wydziale. Spełnianie kryterium weryfikowane jest na etapie rekrutacji.

Wydział Nawigacyjny:

Kierunek nawigacja, III rok  studiów, specjalność: Transport Morski.

Kwalifikacja na praktykę będzie kilkuetapowa:

1) Złożenie formularzy zgłoszeniowych  wraz z załącznikami do 17 listopada 2017r.

2)    2) Egzamin z języka angielskiego – minimalny wymagany poziom B1

Do egzaminu zaproszone będą tylko osoby, które złożyły kompletne formularze aplikacyjne wraz z załącznikami.  Z egzaminu zwolnieni będą studenci, którzy na etapie rekrutacji  przedstawią certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (w tym certyfikat marlins).

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się się na terenie Uczelni. Termin zostanie podany za pośrednictwem email wszystkim studentom którzy złożą w terminie formularz aplikacyjny 

3) Ocena kandydata . Ocena opierać się będzie o następujące kryteria:

a.     Wynik testu językowego – spełnianie kryteriów wymaganych przez firmę Hamburg SUD

b.     Wyniki w nauce – średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów

c.   Liczba powtarzanych przedmiotów w toku studiów (brak powtarzanych przedmiotów 0 pkt, każdy powtarzany przedmiot -1 punkt)

 4)    Rozmowa kwalifikacyjna z armatorem.  Rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim.

Do etapu rozmów z armatorem zostanie zakwalifikowanych maksymalnie  10 osób z grupy docelowej z  Wydziału  Nawigacyjnego. Kwalifikacja odbędzie się na podstawie oceny kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się się na terenie Uczelni. Termin zostanie podany telefonicznie i mailowo wszystkim kandydatom, którzy zostaną na nią zakwalifikowani.  

5)Wybór osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej z listy osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.


WAŻNE INFORMACJE

INFORMACJE OGÓLNE O WYJAZDACH ERASMUS+

STAWKI STYPENDIÓW POWER i  ERASMUS+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeżeli szukasz dodatkowych informacji zgłoś się proszę do Koordynatorki Uczelnianej ERASMUS+ p Ewy Tarabickiej.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 091480 93 45,
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok.  102).


Najnowsze aktualności

-->

Dowiedz się więcej