Wyjazdy ERASMUS+ w celu prowadzenia zajęć

Informacje ogólne

Jednym z działań programu ERASMUS+ skierowanym do pracowników naukowo dydaktycznych są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu. Do  tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do uczelni zagranicznych, z którymi  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmus+ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty). Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca. W dokładnym programie prowadzanych zajęć ustaleny jest zakres tematyczny prowadzonych zajęć, wskazanie grupy docelowej, terminu wyjazdu oraz wartości dodanych dla wszystkich stron (Uczelni przesyłającej, )  jest ustalane w porozumieniu z Uczelniami partnerskimi. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 8 tygodni (minimum 2 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w każdym tygodniu (5 dni roboczych) pobytu.
 
W trakcie wyjazdu  jest również czas na omówienie możliwości współpracy (zarówno dydaktycznej jak i naukowej) dlatego wyjazd w ramach programu ERASMUS to świetny sposób na rozpoczęcie/rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
Nauczyciele akademiccy zainteresowani wyjazdami w ramach programu ERASMUS+ na Uczelnie, z którymi Akademia Morska jeszcze nie współpracuje mogą zgłosić propozycje nowych partnerstw na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 


Kwalifikacja na wyjazdy

O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Akademia Morska w Szczecinie zdecydowała o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ponadto priorytetowo w naborze traktowani są pracownicy ubiegający się o pierwszy wyjazd.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest formularz zgłoszeniowy z propozycją programu zajęć. Na etapie rekrutacji nie jest wymagana zgoda Uczelni Partnerskiej.

Terminy rekrutacji

Nabory na wyjazdy w danym roku są ogłaszane wiosną roku poprzedzającego (najczęsciej maj). Jeżeli po zakończeniu naboru pozostaną wolne środki lub Uczelnia pozyska dodatkowe fundusze ogłoszony będzie nabór dodatkowy. Aktualne informacje o naborach można znaleźć w sekcji aktualności.

 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej