NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Jednym z celów strategicznych  programu ERASMUS+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków.

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych (wyjazdy na studia i praktyki) w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto, wybrani uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje.

 Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych Erasmus+ trwających min. 2 miesiące (studia/praktyki), którzy studiują w jednym w z europejskich języków (nie dotyczy tylko native speakerów). 

Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (ESOKJ) (CEFR).Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, uczestnicy, będą mieli okazję podjąć kurs językowy za darmo (kurs jest finansowany przez Unię Europejską).

Poznaj bliżej system OLS
 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej