Ile razy można wyjechać w ramach programu ERASMUS+?

ILE RAZY MOŻNA WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU  ERASMUS+?

Każdy student  może wyjechać na każdym poziomie studiów (inżynierskich, magisterskich, doktorskich) na maksymalnie 12 miesięcy na studia lub na praktykę.

Czyli jeżeli na przykład student:

  • na studiach inżynierskich studiował już za granicą jeden semestr (5 miesięcy) to pozostaje mu do wykorzystania jeszcze 7 miesięcy na wyjazd na studia,
  • jeżeli student przebywał na praktykach 10 miesięcy na studiach inżynierskich to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na praktyki do 12 miesięcy lub o 2 wyjazdy na sześć miesięcy
  • jeżeli student przebywał na praktykach 4 miesięcy na studiach inżynierskich to na poziomie studiów magisterskich ponownie może ubiegać sie o wyjazd na studia do 8 miesięcy 
Warto też wiedzieć, że to zastrzeżenie (maksymalnie 12 miesięcy) dotyczy  wyjazdów z programów:

  • ERASMUS+ (2014/2015 do 2020/2021),
  • Uczenie się przez całe życie ERASMUS (lata 2008/2009 do 2013/2014),
  • Socrates ERASMUS (lata 2001/2002 do 2007/2008)
dlatego w formularzach zgłoszeniowych pytamy o wcześniejsze wyjazdy.

Jak z ponownie wyjechać w ramach programu ERASMUS+?
Procedura nie różni się od tej, którą odbywają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy czyli:
1) wypełnij formularz zgłoszeniowy i złóż go w wyznaczonym terminie – nie zapomnij aby zaznaczyć iż wyjeżdżałeś już w ramach  ww. programów i jak długo trwał twój pobyt
2) przystąp do testu językowego  (jeżeli przy poprzednim wyjeździe przystępowałeś/łaś do testu z języka wymaganego przy wyjeździe na wybraną Uczelnia i potwierdzony poziom był wystarczający do realizacji wyjazdu, o który teraz aplikujesz będziesz zwolniony z tego obowiązku).
3) czekaj na wyniki rekrutacji.
Pamiętaj, iż Akademia Morska w Szczecinie wprowadziła w zasadach rekrutacji regułę, iż pierwszeństwo w kwalifikacji mają studenci wyjeżdżający po raz pierwszy w ramach danego rodzaju wyjazdu (czyli na studia lub na praktyki).


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej