Kto może wyjechać na studia lub na praktykę ERASMUS+?

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYJECHAĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+?

Aby wyjechać w ramach Erasmus+ na studia lub praktykę , należy:

  • być studentem AM (w trybie dziennym, zaocznym, indywidualnym) 
  • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (inżyniera, magistra lub doktora);
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich);
  • spełnić uczelniane kryteria kwalifikacyjne tj. potwierdzić swoją znajomość języka, w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej (egzamin uczelniany lub certyfikat językowy) oraz wykazać się dobrymi wynikami w nauce;
  • dyponować kapitałem mobliności pozwalającym na realizację mobilności o zaplanowanej długości.

Dodatkowo:

  • w przypadku planowanego wyjazdu w ciągu ostatniego roku studiów (ostatnie 2 semestry studiów) należy  przedstawić pozytywną opinię promotora co do możliwości wyjazdu,
  • w przypadku wyjazdów na praktykę należy również  spełnić warunki stawiane przez przedsiębiorstwo lub instytucję przyjmującą (najczęściej znajomość języków obcych, stopień zaawansowania studiów).

Uwaga! Z praktyk programu ERASMUS+ mogą również skorzystać absolwenci Uczelni  (o ile dysponują jeszcze wolnym kapitałem mobilności - taki wyjazd może być jednak zorganizowany tylko w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (praktyka musi się zakończyć najpóźniej w 12 miesiącu od obrony). 

POZNAJ INNE DZIAŁANIA ERASMUS+ PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW

Na studia czy na praktykę - jaki wyjazd wybrać?

W ramach programu ERASMUS+ można realizować dwa rodzaje wyjazdów: na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktykę w zagranicznej firmie. Możlwości te wzbudzaja pytania studentów, który z tych wyjazdów  warto wybrać.

Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że wcale nie trzeba wybierać tylko jednego z rodzajów wyjazdów. Każdy student, na każdym poziomie studiów (czyli na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), ma tzw kapitał mobilności wynoszący 12 miesięcy. Jest to czas wystarczający na to żeby w trakcie swoich studiów zrealizować zarówno wyjazd na studia (trwajacy  1 lub 2 semestery)  jak i wyjazd na praktyki (który musi trwać minimum 2 miesiące). Dlatego warto tak zaplanować swoje studia, by  zdążyć z obydwoma rodzajami wyjazdów. 


Kończysz studia i nie korzystałeś jeszcze z programu ERASMUS+? Pamiętaj, iż na praktyki (staż) możesz wyjechać również już po ukończeniu studiów jako absolwent. Warunkiem jest zgłoszenie się na wyjazd jeszcze jako student. Praktyka taka może trwać maksymalnie 12 miesięcy (360 dni) od ukończenia studiów i musi się zakończyć w ciągu 360 dni od ukończenia studiów (obrony pracy). Długość praktyki absolwenta  jest  uzależniona od wykorzystanego wcześniej kapitału mobliności (na danym poziomie studiów).

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+

NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 

Jednym z celów strategicznych  programu ERASMUS+ jest podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie nauki języków.

Wsparcie Językowe Online (OLS) pomaga uczestnikom mobilności w programie Erasmus+ w nauce języka. Uczestnikom mobilności długoterminowych (wyjazdy na studia i praktyki) w programie Erasmus+ OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, w którym będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje. Testy i kursy dostępne są we wszystkich językach krajów programu tj: angielskim,  bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim,  irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim,  portugalskim,  rumuńskim, słowackim, włoskim, słoweńskim, szwedzkim,  węgierskim  i oczywicie polskim (dla studentów przyjeżdżajacych do Polski)

Czytaj więcej: NAUKA JĘZYKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej