Jak długo trwa wyjazd na praktykę ERASMUS+?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 2 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Czas danej praktyki zależy zatem od ustaleń z instytucją przyjmującą oraz terminu jej odbywania (szczególnie ważne w przypadku praktyk lądowych).


 Jednak z uwagi na bardzo duże zainteresowanie studentów wyjazdami na praktyki i ograniczony budżet w roku akademickim 2017/2018 Akademia Morska w Szczecinie podjęła decyzję, iż dofinansowanie w formie stypendium będzie przyznawane na okres maksymalnie 6 miesięcy   -  ewentualny dłuższy pobyt może być realizowany w ramach dofinansowania zerowego (bez stypendium).

Ewentualne dofinansowanie na dłuższy okres będzie mogło być przyznane jedynie w sytuacji gdy: 
1)     stypendium uzyskają wszyscy zakwalifikowani uprzednio na wyjazd bez stypendium uczestnicy  i Uczelni nadal będzie dysponować wolnymi środkami
lub
2)     Uczelnia będzie dysponować wolnymi środkami jednak w wysokości niższej niż wystarczającej na sfinansowanie 2 miesięcznego wyjazdu osoby z listy rezerwowej.


-->

Dowiedz się więcej