Jak wygląda wyjazd na praktyki w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz odbyć praktykę w zagranicznej firmie lub przedsiębiorstwie: moze być to zarówno praktyka przewidziana programem studiów jak i dodatkowa praktyka odbywana jako student lub absolwent.  Taki wyjazd może trwać od 2 do 12 miesięcy  i można na niego wyjechać najwcześniej po drugim semestrze studiów inżynierskich lub licencjackich (wyjazdy na pierwszym roku studiów II stopnia jest możliwy). 
 
W ramach wyjazdu przez ustalony termin masz okazję praktycznie uczyc się zawodu  bądź w języku kraju, do którego jedziesz bądź w innym języku w jakim przyjmie cie firma goszcząca.  

Przygotowanie takiego  wyjazdu  składa się z dwóch częsci  - najpierw student musi zostać zakwalifikowany na wyjazd (na podstawie znajomości języka obcego w jakim chce odbywać praktykę i wyników  w nauce) a potem firma przyjmująca  musi go zaakceptować na podstawie przesłanego zgłoszenia. 

Dla każdego studenta wyjeżdżajacego na studia  przygotowywany jest Learning Agreement for Training czyli  porozumienie między studentem, firmą/instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program praktyki którą student ma realizowac w przedsiębiorstwie. Program praktyki będzie zależał od rodzaju realizowanej praktyki oraz od profilu przedsiębiorstwa ale zawsze musi być to praktyka zwiazana z kierunkiem studiów.  Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta.  Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktkyi oznacza zaliczenie jej  przez uczelnię macierzystą ( dotyczy praktyk objętych  programem kształcenia) . 


Poza porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w instytucji goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Masz więcej pytań o wyjazdy na praktyki? Sprawdź kolejne zakładki

 Gdzie mogę odbyć praktykę?
Jak długo trwa wyjazd na praktykę ERASMUS+?
Jak szukać praktyki?


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej