Jak wygląda wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

W ramach programu Erasmus+ możesz zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie, na uczelni, z którą Akademia Morska podpisała umowę o wymianie. Taki wyjazd może trwać 1 lub 2 semestry  i można na niego wyjechać najwcześniej na 2 roku studiów.  W ramach wyjazdu przez ustalony termin chodzisz na zajęcia na uczelni partnerskiej i tam zaliczasz egzaminy. Studiujesz, zaleznie od uczelni partnerskiej  bądź w języku kraju do którego jedziesz lub w języku angielskim (szczegółowe informacje w liście partnerów).
 
W ramach programu ERASMUS+ za studia na uczelni partnerskiej nie płacisz czesnego i ponosisz tylko takie opłaty jak studenci lokalni (np. za wydanie legitymacji studenckiej). Na miejscu znajdujesz się pod opieką  Działu ds. Współpracy  Zagranicznej (tzw. International Office)  danej uczelni przyjmującej i możesz się do nich zwrócić w razie ewentualnych pytań. Każda uczelnia przygotowuje równiez dla studentów materiały informacyjne nt. uczelni, miejscowości w której studiujesz, kraju do którego jedziesz a takze często organizują wydarzenia dla studentów pozwalające im poznać bliżej kulturę danego kraju oraz poznać bliżej studentów lokalnych i innych studentów zagranicznych.  Na wielu uczelniach działa również ERASMUS STUDENT NETWORK organizacja studencka, która wspiera studentów zagranicznych. 

Czytaj więcej: Jak wygląda wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+?

Jak długo trwa wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Najczęściej jednak taki wyjazd trwa jeden semestr (4-5,5 miesiąca) lub jeden rok akademicki (9-10 miesięcy). To jak długo trwać bedzie wyjazd zależy od harmonogramu Uczelni Partnerskich - informacje nt. temat możesz znaleźć na ich stronie internetowej.

Pamiętaj, że harmonogram zajęć na Uczelni Partnerskiej nie musi wyglądać tak jak w Akademii Morskiej - semestr może się zaczynać wcześniej lub później np  w Finlandii zajęcia zaczynają się już pod koniec sierpnia. Przed wyborem Uczelni Partnerskiej odwiedź jej stronę i sprawdź kalendarz roku akademickiego.
 

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia

Rekrutacja do programu ERASMUS+ na wyjazdy odbywa się zimą  poprzedniego roku akademickiego (najczęściej zaczyna się w połowie lutego danego roku). Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów zarówno w semestrze zimowym jaki i letnim danego roku akademickiego.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca na Uczelniach partnerskich (limity z umów partnerskich nie zostały wykorzystane) na przełomie wrześnie i października jest uruchomiana dodatkowa rekrutacja (tylko na wyjazdy w semestrze letnim). W trakcie tej rekrutacji  najprawdopodobniej  dostępne będą tylko wyjazdy na część Uczelni i dużo trudniej będzie uzyskać stypendium.Pamiętaj również iż dodatkowa rekrutacja nie będzie uruchamaniana każdego roku dlatego najlepiej zgłaszać się  na nabór w lutym.Ogłoszenia o trwających naborach są umieszczane na głównej  ERASMUS+ (Aktualności). 


 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej