Jak długo trwa wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS?

Zgodnie z zasadami programu ERASMUS+ wyjazd na studia trwa minimalnie 2 miesiące a maksymalnie 12 miesięcy. Najczęściej jednak taki wyjazd trwa jeden semestr (4-5,5 miesiąca) lub jeden rok akademicki (9-10 miesięcy). To jak długo trwać bedzie wyjazd zależy od harmonogramu Uczelni Partnerskiej - informacje nt. temat możesz znaleźć na ich stronie internetowej.

Pamiętaj, że harmonogram zajęć na Uczelni Partnerskiej nie musi wyglądać tak jak w Akademii Morskiej - semestr może się zaczynać wcześniej lub później np w JAMK w Finlandii zajęcia zaczynają się już pod koniec sierpnia. Przed wyborem Uczelni Partnerskiej odwiedź jej stronę i sprawdź kalendarz roku akademickiego.
 

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia


 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ na wyjazdy odbywa się zimą  poprzedniego roku akademickiego (najczęściej zaczyna się w połowie lutego danego roku). Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów zarówno w semestrze zimowym jaki i letnim danego roku akademickiego.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca na Uczelniach partnerskich (limity z umów partnerskich nie zostały wykorzystane) na przełomie wrześnie i października jest uruchomiana dodatkowa rekturacja (tylko na wyjazdy w semestrze letnim). W trakcie tej rekrutacji  najprawdopodobniej  dostępne będą tylko wyjazdy na część Uczelni i dużo trudniej będzie uzyskać stypendium.Pamiętaj również iż dodatkowa rekrutacja nie będzie uruchamaniana każdego roku dlatego najlepiej zgłaszać się  na nabór w lutym.Ogłoszenia o trwających naborach są umieszczane na głównej  ERASMUS+ (Aktualności). 

Uwaga! Trwa nabór na wyjazd na studia w roku akademickim 2016/2017 dowiedz się wiecej

 


-->

Dowiedz się więcej