Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia

Rekrutacja do programu ERASMUS+ na wyjazdy odbywa się zimą  poprzedniego roku akademickiego (najczęściej zaczyna się w połowie lutego danego roku). Rekrutacja ta dotyczy wyjazdów zarówno w semestrze zimowym jaki i letnim danego roku akademickiego.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca na Uczelniach partnerskich (limity z umów partnerskich nie zostały wykorzystane) na przełomie wrześnie i października jest uruchomiana dodatkowa rekrutacja (tylko na wyjazdy w semestrze letnim). W trakcie tej rekrutacji  najprawdopodobniej  dostępne będą tylko wyjazdy na część Uczelni i dużo trudniej będzie uzyskać stypendium.Pamiętaj również iż dodatkowa rekrutacja nie będzie uruchamaniana każdego roku dlatego najlepiej zgłaszać się  na nabór w lutym.Ogłoszenia o trwających naborach są umieszczane na głównej  ERASMUS+ (Aktualności). 


 


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej