Ile wynosi stypendium ERASMUS+ dla studenta (dane archiwalne)?


 W roku akademickim 2017/2018 stypendium programu Erasmus+ dla studentów wynoszą:

 

 

 
WAŻNE: Studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne  lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności zamiast stypendium ERASMUS+  dostaną stypendium  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Stypendium to jest wypłacane w złotówkach. 


W roku akademickim 2016/2017 stawki stypendiów programu PO WER  dla studentów ze stypendium socjalnym)  wynoszą odpowiednio

 

 

Stawki stypendiów PO WER dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku akademickim 2017/2018

 

Ostateczna wysokość stypendium będzie zatem uzależniona od:

  • kraju do którego student wyjeżdża,
  • długości pobytu (obliczanej z dokładnością do 1 dnia),
  • sytuacji finansowej studenta
  • sytuacji zdrowotnej studenta


Menu

Najnowsze aktualności

Dowiedz się więcej